top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony internetowej pracowni FUNKCJAFORMY

 

Właścicielką strony FUNKCJAFORMY jest Aleksandra Koziarska, zamieszkała w Warszawie, jednocześnie jest ona administratorem danych, których nie przekazuje osobom trzecim.

Kontakt z właścicielką jest możliwy poprzez:

- wiadomość prywatną w serwisie Instagram 

- formularz kontaktowy na stronie  

- adres mailowy info@funkcjaformy.pl 

 

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności strony internetowej, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – właścicielka niniejszej strony internetowej Aleksandra Koziarska, zamieszkała w Warszawie.

 2. Kontakt mailowy: info@funkcjaformy.pl 

 3. Strona internetowa – platforma internetowa dostępna pod adresem info@funkcjaformy.pl na platformie Wix (www.wixsite.com).

 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca ze strony internetowej.

 5. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie), ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 

§2
DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej bloga.

 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

 

II. Podanie danych przez Użytkownika

 

 1. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

 2. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji strony internetowej.

 

III. Gromadzenie danych przez Administratora

 

 1. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Wix.

 2. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia strony internetowej.

 

IV. Podstawa przetwarzania danych

 

 1. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

V. Uprawnienia Użytkowników

 

 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 9, w tym w szczególności do:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  • prawo do przenoszenia danych;

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

 

§3
PLIKI COOKIES

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej;

  • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;

  • w celach statystycznych;

  • w celach marketingowych.

 2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie).

  • Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie ze strony internetowej będzie utrudnione.

  • Dowiedz się więcej na stronie: https://www.aboutcookies.org/

Oryginalny.png
bottom of page